Філософія релігії в Україні

Posts tagged ‘Філософія науки’

Кузнєцов В.І. Філософія науки і філософія релігії

 

Кузнєцов Володимир Іванович

д.філос.н., проф., Головний науковий працівник відділу логіки та методології науки Інституту філософії НАНУ ім. Г.С.Сковороди

Філософія науки і філософія релігії

Виступ на Третьому Круглому столі із філософії релігії 24 квітня 2012 р.

В сучасній літературі виокремлюють загальну філософію науки та філософії окремих наук. Перша трактується як аналіз знання взагалі, а інші як дослідження його окремих систем. Пропонується погляд на загальну філософію релігії як аналіз теології взагалі та на філософії окремих релігій як аналіз відповідних теологічних доктрин та їхніх версій. Порівнюється побудова та властивості систем наукового знання і теологічних доктрин, а також відношення до їх предметних галузей. (більше…)

Хмаринка позначок