Філософія релігії в Україні

Posts tagged ‘Сарапін О.В.’

Філософія релігії в Україні: варіативність стратегій осмислення предмету

Image

64 число часопису-квартальника “Українське релігієзнавство” присвячене сучасним вітчизняним дослідженням у галузі філософії релігії, а саме темі «Філософія релігії в сучасній Україні: варіативність стратегій осмислення предмету». В ньому щонайперше знаходимо статті, спеціально підготовлені учасниками трьох Круглих столів із філософії релігії, що відбулися протягом 2010-2012 років у Києві та зібрали до діалогу на предметно-методологічні теми цілу низку цікавих та самобутніх науковців.

Без перебільшення можна сказати, що надзвичайним досягненням вітчизняної філософії релігії є присутність  на наших Круглих столах представників різноманітних світоглядних позицій, шкіл, методологічних напрямків. Філософія – спільна територія, місце, де зустрічаються спраглі вкорінення у суті буття, гідні причетності до самої його істини. Філософія релігії в контекстуальному аспекті постає місцем зустрічі причетних до пошуку глибинних спонук духовного натхнення життя людського у його прагненні понадлюдської, понадприродної висоти вимірах. Вірогідно, що людина прагматично-приземлена та метафізично недалека не збагне жодної користі чи практичного сенсу від подібних дискусій на теми, зовсім не дотичні до емпіричної конкретики чи економічних, технологічних, програмоконструюючих потреб певного суспільства або ж ідеологічного попиту відповідних суспільних груп. Як не збагне вона і того, як можливе конструктивне спілкування між настільки різнозорими та різнозосередженими, різномовними та різнозацікавленими співбесідниками. Та ми б заперечили: не хлібом єдиним, але Людиною, її духом, душею, її натхненням та майбуттям не варто ніколи нехтувати. Бо ж мине і ця доба, і сучасна економічна, політична, суспільна криза, зміняться навчальні програми й вектор гуманітарної політики, а людина з її незмінним попитом на таїну та запитом на одвічний сенс спрагло вдивлятиметься в очі позачасової істини та тулитиметься до понаддійснісних очевидностей. (більше…)

Сарапін О.В. Дискусія. Третій Круглий стіл із філософії релігії.

Дискусія після доповіді Сарапіна Олександра Васильовича (к.філос.н., доц.) під час Третього Круглого столу із філософії релігії (Київ, 24.04.2012) (більше…)

Круглий стіл 3. Сучасні підходи у філософії релігії

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
Українська асоціація релігієзнавців
Кафедра філософії Прикарпатського Національного університету ім.В.Стефаника

Третій Круглий стіл із філософії релігії.

24 квітня 2012 р.

Змістовний переказ

Сучасні підходи у філософії релігії як стратегії осмислення предмету чи способи розкриття інтерпретативного потенціалу міркувань про нього. (більше…)

Сарапін О.В. Пропозиції стосовно конструктивного вивчення філософії релігії

 Сарапін Олександр Васильович

к.філос.н., доцент, доцент кафедри  релігієзнавства КНУ імені Т.Шевченка, м.Київ

Пропозиції  стосовно конструктивного вивчення філософії релігії  і презентація одного з можливих її проектів.

 Виступ на Третьому Круглому столі із філософії релігії 24 квітня 2012 р.

      Філософія релігії в сучасній вітчизняній дослідницькій думці, зазвичай, постає, перед дилемою. Або перетворитись у філософію в релігії,  інакше, – у пояснення важливих доктринальних істин, й навіть наявного в релігії теоретичного потенціалу, або зайняти нішу повноправного дисциплінарного утворення релігієзнавства, претендуючи винятково на статус філософії про релігію. На першому шляху її очікують непрості колізії з теологічними і релігійно-філософськими дискурсами щодо тематичної та предметної визначеності. Звідси, до речі, й витоки проблеми правомірності ідентифікації філософії релігії як філософської теології.  А на другому – перспектива набути статусу змістовного синтезу та інтегратора інших релігієзнавчих дисциплін, тобто стати метатеорією та метаметодологією.   (більше…)

Програма Третього Круглого столу із філософії релігії

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Українська асоціація релігієзнавців

Кафедра філософії Прикарпатського Національного університету ім.В.Стефаника

Третій Круглий стіл із філософії релігії.

24 квітня 2012 р.  (вівторок)

м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, к. 421

Сучасні підходи у філософії релігії як стратегії осмислення предмету чи способи розкриття інтерпретативного потенціалу міркувань про нього. (більше…)

Попередня програма міжнародної конференції «Філософія релігії і феноменологія релігії: демаркація предметних полів»

міжнародна конференція

«Філософія релігії  і феноменологія релігії:

демаркація предметних полів»

ПРОГРАМА

м. Івано-Франківськ

 

13-14 грудня 2010 (більше…)

Сарапін О.В. Предметні поля філософії релігії та герменевтичної феноменології релігії: їх презентація і можливі кореляції

Сарапін Олександр Васильович,

к.філос.н, доц.,

доцент кафедри релігієзнавства філософського факультету, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Предметні поля філософії релігії та герменевтичної феноменології релігії: їх презентація і можливі кореляції

Концептуальні тези  виступу на міжнародній науковій конференції “Філософія релігії і феноменологія релігії: демаркація предметних полів”, що відбудеться 13-15 грудня 2010р. в м. Івано-Франківськ, було люб,язно надано Сарапіним О.В. для публікації на нашому ресурсі. Авторство повністю належить Сарапіну О.В. При використанні слід робити посилання.

(більше…)

Виступ. Сарапін Олександр Васильович. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

К.філос.н., доцент кафедри релігієзнавства КНУ імені Т.Шевченка Сарапін Олександр Васильович у тезовому викладі прослідкував 3 причини ототожнення та 10 критеріїв розрізнення філософії релігії та релігійної філософії. (більше…)

Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”. Змістовний перебіг.

 

24 червня 2010 року у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України відбувся 2-й круглий стіл із філософії релігії із серії запланованих заходів з метою актуалізації філософії релігії в сучасній Україні. Оголошена тема:  Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії. (більше…)

Учасники другого круглого столу із філософії релігії “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”

Другий круглий стіл із філософії релігії “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

24 червня 2010 року. Київ.

Учасники: (більше…)

Хмаринка позначок