Філософія релігії в Україні

Posts tagged ‘Горкуша Оксана’

Філософія релігії в Україні: варіативність стратегій осмислення предмету

Image

64 число часопису-квартальника “Українське релігієзнавство” присвячене сучасним вітчизняним дослідженням у галузі філософії релігії, а саме темі «Філософія релігії в сучасній Україні: варіативність стратегій осмислення предмету». В ньому щонайперше знаходимо статті, спеціально підготовлені учасниками трьох Круглих столів із філософії релігії, що відбулися протягом 2010-2012 років у Києві та зібрали до діалогу на предметно-методологічні теми цілу низку цікавих та самобутніх науковців.

Без перебільшення можна сказати, що надзвичайним досягненням вітчизняної філософії релігії є присутність  на наших Круглих столах представників різноманітних світоглядних позицій, шкіл, методологічних напрямків. Філософія – спільна територія, місце, де зустрічаються спраглі вкорінення у суті буття, гідні причетності до самої його істини. Філософія релігії в контекстуальному аспекті постає місцем зустрічі причетних до пошуку глибинних спонук духовного натхнення життя людського у його прагненні понадлюдської, понадприродної висоти вимірах. Вірогідно, що людина прагматично-приземлена та метафізично недалека не збагне жодної користі чи практичного сенсу від подібних дискусій на теми, зовсім не дотичні до емпіричної конкретики чи економічних, технологічних, програмоконструюючих потреб певного суспільства або ж ідеологічного попиту відповідних суспільних груп. Як не збагне вона і того, як можливе конструктивне спілкування між настільки різнозорими та різнозосередженими, різномовними та різнозацікавленими співбесідниками. Та ми б заперечили: не хлібом єдиним, але Людиною, її духом, душею, її натхненням та майбуттям не варто ніколи нехтувати. Бо ж мине і ця доба, і сучасна економічна, політична, суспільна криза, зміняться навчальні програми й вектор гуманітарної політики, а людина з її незмінним попитом на таїну та запитом на одвічний сенс спрагло вдивлятиметься в очі позачасової істини та тулитиметься до понаддійснісних очевидностей. (більше…)

Круглий стіл 3. Сучасні підходи у філософії релігії

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
Українська асоціація релігієзнавців
Кафедра філософії Прикарпатського Національного університету ім.В.Стефаника

Третій Круглий стіл із філософії релігії.

24 квітня 2012 р.

Змістовний переказ

Сучасні підходи у філософії релігії як стратегії осмислення предмету чи способи розкриття інтерпретативного потенціалу міркувань про нього. (більше…)

Програма Третього Круглого столу із філософії релігії

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Українська асоціація релігієзнавців

Кафедра філософії Прикарпатського Національного університету ім.В.Стефаника

Третій Круглий стіл із філософії релігії.

24 квітня 2012 р.  (вівторок)

м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, к. 421

Сучасні підходи у філософії релігії як стратегії осмислення предмету чи способи розкриття інтерпретативного потенціалу міркувань про нього. (більше…)

Попередня програма міжнародної конференції «Філософія релігії і феноменологія релігії: демаркація предметних полів»

міжнародна конференція

«Філософія релігії  і феноменологія релігії:

демаркація предметних полів»

ПРОГРАМА

м. Івано-Франківськ

 

13-14 грудня 2010 (більше…)

Виступ. Горкуша Оксана Василівна. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

К.філос.н., науковий співробітник ВР ІФ НАНУ Горкуша Оксана Василівна зазначила, що наперекір висловленим сьогодні деяким скептичним думкам, актуальність здійснення сучасних досліджень із філософії релігії в її особливій проблемній сфері підтверджується гостротою й жвавістю сьогоднішньої дискусії. (більше…)

Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”. Змістовний перебіг.

 

24 червня 2010 року у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України відбувся 2-й круглий стіл із філософії релігії із серії запланованих заходів з метою актуалізації філософії релігії в сучасній Україні. Оголошена тема:  Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії. (більше…)

Учасники другого круглого столу із філософії релігії “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”

Другий круглий стіл із філософії релігії “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

24 червня 2010 року. Київ.

Учасники: (більше…)

Філософія релігії в Україні: на кордоні між апологією та запереченням (спростуванням) релігії (філософії релігії).

Горкуша О., к.філос.н., наук.співр. ВР ІФ НАНУ

Філософія релігії в Україні: на кордоні між апологією та запереченням (спростуванням) релігії (філософії релігії).

Виступ на 1-му Круглому столі із Філософії Релігії в Україні “Філософія релігії в сучасній Україні як індикатор трансформаційних процесів суспільного буття релігії” (5 березня 2010, Київ).

Філософія релігії в сучасній Україні знаходиться в надзвичайно скрутному становищі. Сумніву піддається сама необхідність існування такої галузі та змістовне наповнення досліджень із філософії релігії, що здійснюються в сучасній Україні. Сумніву піддається легітимність наявних досліджень із філософії релігії в методологічному та практичному плані.
Така ситуація, на мою думку, є співголосною із ситуацією загальної світоглядної розгуби сучасного світу та гуманітаристики. Водночас вона провокує необхідність актуалізації філософії релігії самими мислителями, які вважають себе причетними до цієї галузі.
Така ситуація є похідною від принципової невизначеності самого предмету нашого дослідження. У щонайзагальнішому осмисленні ми помічаємо принаймні два протилежні підходи до предмету філософії релігії: уніфікаційний, який спирається на переконання в наявності деякого культурно-соціального феномену, що ми називаємо релігією, який, однак, може існувати у різних формах та трансформуватися залежно від контексту; та констатативний, який фіксує наявність безлічі різноманітних феноменів або ж культурно-суспільних варіацій, які ми умовно позначаємо збірним поняттям «релігія». І у цих двох підходах також спостерігаються поляризаційні тенденції суспільно-світоглядних пошуків сучасності.   (більше…)

Хмаринка позначок