Філософія релігії в Україні

Archive for Березень, 2012

Бабій М. Функціональність релігії в площині предметного поля філософського релігієзнавства: методологічні підходи та сутність

Бабій Михайло Юхимович

к.філос.н., провідний науковий співробітник  Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Функціональність релігії в площині предметного поля філософського релігієзнавства: методологічні підходи та сутність.

Анотація виступу на 3-тьому Круглому столі із філософії релігії.

Авторське право на текст анотації, висловлені тут думки та ідеї повністю належить Бабію М.Ю..  При використанні необхідно посилатися на нашу сторінку із обов,язковою вказівкою  автора. (більше…)

Титаренко В. Практика дискурс-аналізу в релігійних концепціях майбутнього

Титаренко Віта Володимирівна

(к. філос. наук, доцент; докторант Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ)

Практика дискурс-аналізу в релігійних концепціях майбутнього.

Анотація виступу на 3-тьому Круглому столі із філософії релігії.

Авторське право на текст анотації, висловлені тут думки та ідеї повністю належить Титаренко  В.В.  При використанні необхідно посилатися на нашу сторінку із обов,язковою вказівкою  автора. (більше…)

Кузнєцов В.І. Філософія науки і філософія релігії

Кузнєцов Володимир Іванович

 (д.філос.н., професор, головний науковий працівник відділу логіки та методології науки Інституту філософії  ім. Г.С.Сковороди НАН України)

Філософія науки і філософія релігії

Анотація виступу на 3-тьому Круглому столі із філософії релігії.

Авторське право на текст анотації, висловлені тут думки та ідеї повністю належить Кузнєцову В.І..  При використанні необхідно посилатися на нашу сторінку із обов,язковою вказівкою  автора. (більше…)

Яроцький П.Л. Сучасне осмислення сутності й функціональності філософії Магістеріумом Католицької Церкви

Яроцький Петро Лаврентійович

 (д.філос.н., професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України)

 Сучасне осмислення сутності й функціональності філософії Магістеріумом Католицької Церкви

Анотація виступу на 3-тьому Круглому столі із філософії релігії.

Авторське право на текст анотації, висловлені тут думки та ідеї повністю належить Яроцькому П.Л..  При використанні необхідно посилатися на нашу сторінку із обов,язковою вказівкою  автора. (більше…)

Добко Т. “Бог феноменологів” як відповідь на Паскалівську дилему “Бога філософів чи Бога Авраама, Ісаака та Якова”

 Добко Тарас

(доцент кафедри філософії, перший проректор УКУ)

“Бог феноменологів” як відповідь на Паскалівську дилему “Бога філософів чи Бога Авраама, Ісаака та Якова”

Анотація виступу на 3-тьому Круглому столі із філософії релігії.

Авторське право на текст анотації, висловлені тут думки та ідеї повністю належить Добко Тарасу.  При використанні необхідно посилатися на нашу сторінку із обов,язковою вказівкою  автора. (більше…)

Черенков М. Философия религии между теологией и философией: движение «между» и «сквозь»

Михайло Черенков

(д. філос. н., професор кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)

Философия религии между теологией и философией:

движение «между» и «сквозь»

(російською мовою)

Анотація виступу на 3-тьому Круглому столі із філософії релігії.

Авторське право на текст анотації, висловлені тут думки та ідеї повністю належить Черенкову М.  При використанні необхідно посилатися на нашу сторінку із обов,язковою вказівкою  автора. (більше…)

Волошин В.В. Епістемологічна складова філософії релігії

Волошин Володимир Вікторович

(к. філос. наук, доцент; докторант кафедри філософії Донецького національногоуніверситету)

Епістемологічна складова філософії релігії

Анотація виступу на 3-тьому Круглому столі із філософії релігії.

Авторське право на текст анотації, висловлені тут думки та ідеї повністю належить Волошину В.В.  При використанні необхідно посилатися на нашу сторінку із обов,язковою вказівкою  автора. (більше…)

Новікова К. Шлях via negationis у філософії релігії

Катерина Новікова

(Інститут релігієзнавства Яґеллонського університету в Кракові (Польща))

Шлях via negationis у філософії релігії

Анотація виступу на 3-тьому Круглому столі із філософії релігії.

Авторське право на текст анотації, висловлені тут думки та ідеї повністю належить Новіковій К.  При використанні необхідно посилатися на нашу сторінку із обов,язковою вказівкою  автора. (більше…)

Гаврилюк Т.В. Гносеологічні можливості основних методологічних підходів до вивчення релігій

Гаврилюк Тетяна Вікторівна

(к.філос.н., докторант філософського факультету КНУ імені Т. Шевченка)

Гносеологічні можливості основних методологічних підходів до вивчення релігій.

Анотація виступу на 3-тьому Круглому столі із філософії релігії.

Авторське право на текст анотації, висловлені тут думки та ідеї повністю належить Гаврилюк Т.В.  При використанні необхідно посилатися на нашу сторінку із обов,язковою вказівкою  автора.

(більше…)

Хмаринка позначок