Філософія релігії в Україні

Archive for Листопад, 2010

ЭЛБАКЯН Е. С. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ ОТ Ф. НИЦШЕ ДО А. БЕРГСОНА

ЭЛБАКЯН Екатерина Сергеевна

доктор философских наук,

профессор Академии труда и социальных отношений (г. Москва),

ответственный секретарь редколлегии журнала «Религиоведение»,

научный руководитель и координатор проектов «Религиоведение. Энциклопедический словарь» и «Энциклопедия религий»

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ ОТ Ф. НИЦШЕ ДО А. БЕРГСОНА

Богачевська І.В. Методологія лінгвістичного релігієзнавства: між феноменологією та структуралізмом

Богачевська Ірина Вікторівна

д. філос. н., доцент,

завідувач кафедрою суспільних наук Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі м. Київ.

Методологія лінгвістичного релігієзнавства: між феноменологією та структуралізмом


КУЛАГІНА Г. ІНТЕРПРЕТАЦІЙНЕ ПОЛЕ ПОНЯТТЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ

КУЛАГІНА Ганна,

к. філос. н.,

старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНЕ ПОЛЕ ПОНЯТТЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ

Анотація виступу на міжнародній науковій конференції “Філософія релігії і феноменологія релігії: демаркація предметних полів”, що відбудеться 13-15 грудня 2010р. в м. Івано-Франківськ, була люб,язно надана Кулагіною Г.М. для публікації на нашому ресурсі. Авторство повністю належить Кулагіній Г.М. При використанні слід робити посилання.  (більше…)

Гаврилюк К. Священне в структурі релігійної свідомості: антропологічний аналіз.

Гаврилюк Тетяна Вікторівна

к.філос.н., докторант філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Священне в структурі релігійної свідомості: антропологічний аналіз.

Гетьман Дарина. Проблема синтезу теологічного та філософського підходів у феноменології релігії.

Дарина Гетьман
Івано-Франківськ

Проблема синтезу теологічного та філософського підходів у феноменології релігії.

Кияк Святослав Романович. Феномен релігії: діалектика взаємин теології, релігієзнавства і філософії релігії

Кияк Святослав Романович,

д.філосн.н., проф.

Зав. кафедри релігієзнавства і теології філософського факультету  Прикарпатського  національного університету імені В.Стефаника

Феномен релігії: діалектика взаємин теології, релігієзнавства і філософії релігії

Чорноморець Ю.П. Феноменологічне споглядання в сучасній католицькій та православній теології (Г.У. фон Бальтазар, Ж.-Л. Маріон, Й. Ратцингер, Г. Флоровський, Дж. Бер, Дж. Брек, І. Манусакіс)

Чорноморець Юій Павлович,

к. філос.н., доцент,

доцент кафедри філософії та політології, Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь).

Феноменологічне споглядання в сучасній католицькій та православній теології (Г.У. фон Бальтазар, Ж.-Л. Маріон, Й. Ратцингер, Г. Флоровський, Дж. Бер, Дж. Брек, І. Манусакіс)

Анотація виступу на міжнародній науковій конференції “Філософія релігії і феноменологія релігії: демаркація предметних полів”, що відбудеться 13-15 грудня 2010р. в м. Івано-Франківськ, була люб,язно надана Чорноморцем Ю.П. для публікації на нашому ресурсі. Авторство повністю належить Чорноморцю Ю.П.  При використанні слід робити посилання.  (більше…)

Христокін Г. Феноменологічні підходи в сучасній православній теології (на матеріалі вчень Г. Флоровського, Зізуласа, Брека та Манузакіса).

Христокін Геннадій Володимирович.

К.філос.н., доцент кафедри філософії   та політології   Національного університету державної  податкової  служби України.

Феноменологічні  підходи в сучасній православній теології   (на матеріалі  вчень Г. Флоровського,  Зізуласа,   Брека та  Манузакіса).

Анотація виступу на міжнародній науковій конференції “Філософія релігії і феноменологія релігії: демаркація предметних полів”, що відбудеться 13-15 грудня 2010р. в м. Івано-Франківськ, була люб,язно надана Христокіним Г.  для публікації на нашому ресурсі. Авторство повністю належить Христокіну Г. При використанні слід робити посилання.  (більше…)

Абрамович С. ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ЧИ ІНДИФЕРЕНТНІСТЬ? (до питання про методологію вивчення релігій)

Семен Абрамович,

доктор філологічних наук, професор;

завідувач кафедри слов’янської філології

Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка;

співавтор підручника «Релігієзнавство» (К., 2004, з грифом МОНУ),

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ЧИ ІНДИФЕРЕНТНІСТЬ?

(до питання про методологію вивчення релігій)

Анотація  виступу на міжнародній науковій конференції “Філософія релігії і феноменологія релігії: демаркація предметних полів”, що відбудеться 13-15 грудня 2010р. в м. Івано-Франківськ, була люб,язно надана Абрамовичем С. для публікації на нашому ресурсі. Авторство повністю належить Абрамовичу С.  При використанні слід робити посилання.

(більше…)

Сарапін О.В. Предметні поля філософії релігії та герменевтичної феноменології релігії: їх презентація і можливі кореляції

Сарапін Олександр Васильович,

к.філос.н, доц.,

доцент кафедри релігієзнавства філософського факультету, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Предметні поля філософії релігії та герменевтичної феноменології релігії: їх презентація і можливі кореляції

Концептуальні тези  виступу на міжнародній науковій конференції “Філософія релігії і феноменологія релігії: демаркація предметних полів”, що відбудеться 13-15 грудня 2010р. в м. Івано-Франківськ, було люб,язно надано Сарапіним О.В. для публікації на нашому ресурсі. Авторство повністю належить Сарапіну О.В. При використанні слід робити посилання.

(більше…)

Хмаринка позначок