Філософія релігії в Україні

Д.філос.н., проф., зав.кафедри філософії Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника Ларіонова Вікторія Костянтинівна.

Я вже минулого разу наголошувала, що я викладач, який викладає предмет філософія релігії. У своєму посібнику із філософії релігії, що вийшов у 2004 році, я робила спробу узагальнити філософію релігії на користь студента (дидактичного плану узагальнення матеріалу із філософії релігії). Сьогодні ж цей посібник був би значно змінений, з урахуванням набутого мною в ході викладання досвіду й подальших осмислень мною філософії релігії та поглиблення уявлень з приводу концептуалізації самого предмету філософії релігії.

Ми можемо віднайти досить різне прочитання, різні думки, скажімо, з приводу співвідношення філософії релігії та релігійної філософії, щодо філософської теології та філософії релігії. На мою думку, саме природа філософської уваги до релігії визначає специфіку філософії релігії.

Сьогодні філософія релігії привертає увагу не лише філософів релігії, але й широкої громадськості, чому сприяють наступні чинники:

1) пошуки нової картини світу – ми сьогодні усвідомлюємо, що живемо в поліваріативному світі, де присутні досить значна кількість релігій, і кількість їх зростає, що цю картину робить досить строкатою, подекуди невизначеною, подекуди досить для нас несподіваною. Тож ми сьогодні маємо можливість спостерігати новоутворення на релігійному ґрунті, до осмислення яких ми повинні сьогодні підійти з боку філософії релігії;

2) потреба пошуку духовних засад. Значна кількість наших колег сьогодні ці пошуки вбачає суто в релігійному феномені і зводить до релігійного феномену, що значною мірою не є правомірним. Але взагалі сама увага до релігійного світогляду іманентно притаманна дослідницьким тенденціям філософії релігії, що в першу чергу випливає із світоглядних засад релігії і світоглядної сутності філософії. Тож ми маємо закономірність конституювання в межах філософського знання окремого знання – Філософії релігії.

На мій погляд, філософія релігії є особливою філософською дисципліною, об’єктом вивчення якої є феномен релігії та його характерні прояви. Перш за все це сукупність філософських установок щодо самого факту існування релігії, її джерела та підстави, її місце і роль в духовному житті суспільства та культури і зв’язок з основними життєвими завданнями людини. І ось на цьому аспекті я хотіла б зупинитись.

Сьогодні ми маємо зосередити увагу не стільки на осмисленні того, що виникає з віри в надлюдське. Тобто, все ж таки філософія релігії має займатися проблемами в першу чергу людини як релігійної істоти. Що ж з релігійного досвіду здобуває для себе людина? Тобто, фактично філософія релігії перш за все сьогодні постає як складова царини культури, зв’язку релігії в цілому із діяльністю людини. Філософія релігії має право на існування серед інших галузей філософії. Зокрема як філософська антропологія в релігійному вимірі.

У своєму посібнику я намагалась показати, що філософія релігії має досить давню традицію, але вона присутня в різних вимірах та різних формах свого вияву.

1 складова філософії релігії. Традиційно, ми знаємо, що скільки існує філософська думка, стільки існує філософських висловлювань з приводу релігії, вони подаються в систематизованій формі, і часто бувають цікавими, плідними, заслуговують на увагу, особливо в тому розділі, де ми намагаємось визначити сутність релігії, дати визначення релігії – тут ми посилаємось на висловлювання авторитетних персоналій.

2. Це класична складова – погляд на філософію релігії як на невід’ємну складову цілісної філософської системи, тобто погляди того чи іншого філософа чи мислителя містять такі уявлення і це є складовий компонент філософії релігії. Тут ми звичайно звертаємося до досвіду німецької класичної філософії, і не можемо обминути постаті Канта, Гегеля тощо. І тут варто нагадати думку Канта, що, кажучи про релігію в межах лише розуму , наголошує, що було б краще, закінчивши академічне вивчення біблійного богослов’я, щоразу на завершення додавати окремий курс суто філософського вчення про віру. І ось тут виникає питання: кого ж вважати засновником філософії релігії. На мою думку : Девід Юм, Бенедикт Спіноза, Імануїл Кант та ін. (в них ми вже спостерігаємо системний підхід до осмислення релігії).

Є і інша думка. Так ряд російських авторів починають вивчення філософії релігії з Гегеля, вважаючи, що його заслуга полягає в тому, що він охопив усі сторони феномену релігії, визначив предмет і задачі філософії релігії і, по суті, намагався узгодити поняття філософії релігії із відповідними її проявами.

3 складова філософії релігії. У неї входить та філософія релігії, що як відносно самостійна дисципліна (яка існує не так давно) безумовно вплетена в загальний філософський контекст, хоч фактично її історія значно менша. Вона утверджується, коли філософія релігії стає невід’ємною складовою академічного релігієзнавства (з кінця 19 ст.).

Щодо методологічних засад: філософія релігії ніколи не складала і не складає якогось моноутворення, тож можна говорити про поліметодологізм та варіативність філософських завдань.

Філософія релігії, на мою думку,- раціональний погляд на феномен релігії, спроба знайти раціональне вираження щодо релігійного феномену. Звичайно, ніколи філософія релігії повною мірою не охоплювала всю складність, багатоаспектність феномену релігії, бо ми ж розуміємо, що це не лише світогляд, до чого здебільшого зводять релігію філософи релігії. Але все ж таки, тут має переважати цей раціональний чинник, що певною мірою дає можливість відрізнити філософію релігії від релігійної філософії.

Філософія про релігію – це, на мою думку, і є філософія релігії.

І філософія для релігії (як обґрунтування філософське релігії) – це площина релігійної філософії.

Тож я розмежовую філософію релігії та релігійну філософію, хоч їх іноді й важко розмежувати. Так, скажімо, Семена Франка іноді розглядають суто як релігійного філософа. Але як аналітик він дає цілісне бачення релігії, що уможливлює зарахувати і його до філософів релігії. Тож одне не виключає друге.

Що ж до релігійної філософії – безумовно є точки перетину, але є й відмінності:

1) Будь яка релігія ґрунтується на вірі, в той час як філософія є різновидом раціонального знання і ґрунтується філософія релігії все ж таки на аргументації , доказах тощо.

2) Філософія – дитя вільної, не обмеженої зовнішніми приписами думки. Вона все ж таки піддає кожне положення судові розуму.

3) Філософське мислення ніколи не зупиняється перед кордонами, в чому і є кардинальна відмінність від релігійної філософії.

Можна знайти й інші фундаментальні відмінності. Але релігійна філософія не може обійтися також без філософських підвалин та аргументації, тож віднаходить собі таке раціональне вираження.

Релігійна філософія була, ще починаючи від ранньої античності , й продовжує існувати до сьогодні. Однак, коли мова іде про релігійну філософію чи філософію релігії, ми знаходимося в полоні християноцентричного світобачення. Сьогодні ж ми усвідомлюємо, що світ став значно складнішим. Тож не обминаємо при викладанні картину світу буддизму, ісламу, але тільки в загальнофілософських вимірах, не зупиняючись і не деталізуючи певних варіацій. Світогляд сходу не підпадає під звичні парадигмальні визначення. Але ми долаємо ці складності. Нам слід долати християноцентризм. І в цьому плані переваги на боці релігійної філософії. Релігійна філософія шукає підґрунтя з точки зору різних форм релігії. Але сьогодні зупинки на трьох світових релігіях очевидно недостатньо. Грецька філософія та традиція грецького світобачення нами якось відривалась від релігійного чинника. І це певною мірою нівелювало релігійний чинник, який вплинув не лише на розвиток античної філософії, але й на формування подальшої логіки європейської філософії як такої.

Текст доповіді складено на основі розшифрованого аудіозапису виступу проф. Ларіонової В.К. на другому круглому столі із філософії релігії, що відбувся 24 червня 2010 р. в Києві. Тож авторство висловлених думок та ідей повністю належить проф. Ларіоновій В.К. При використанні надрукованого тексту доповіді та висловлених тут думок та ідей обов,язковою є вказівка авторства та посилання на наш ресурс.

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

Хмаринка позначок

%d блогерам подобається це: