Філософія релігії в Україні

Archive for Липень, 2010

Виступ. Горкуша Оксана Василівна. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

К.філос.н., науковий співробітник ВР ІФ НАНУ Горкуша Оксана Василівна зазначила, що наперекір висловленим сьогодні деяким скептичним думкам, актуальність здійснення сучасних досліджень із філософії релігії в її особливій проблемній сфері підтверджується гостротою й жвавістю сьогоднішньої дискусії. (більше…)

Advertisements

Виступ. Яроцький Петро Лаврентійович. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

Д.філос.н., проф., провідний науковий співробітник ВР ІФ НАНУ Яроцький Петро Лаврентійович знову повернувся до теоретично-академічної тематики нашого круглого столу. Висловлюючи свої думки з приводу сучасних актуальних проблем для осмислення філософами релігії, він привернув нашу увагу до тих процесів, що відбуваються сьогодні в теологічній та релігійно-філософській царині.  (більше…)

Виступ. Новікова Катерина. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

Аспірантка Ягелонського Університету (магістр теології і філософії) Новікова Катерина продовжила розмірковування щодо особливих методів пізнання, застосовуваних релігійними філософами. (більше…)

Виступ. Чорноморець Юрій Павлович. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

Знову до проблеми розмежування філософії релігії та релігійної філософії нашу бесіду повернув к. філос. н., доцент Чорноморець Юрій Павлович(більше…)

Виступ. Головащенко Сергій Іванович. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

К. філос.н., доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету “Києво-Могилянська Академія” Головащенко Сергій Іванович висловився гостро, критично  й  провокативно. Не вдаючись до теоретичних міркувань щодо адекватних критеріїв розмежування філософії релігії та релігійної філософії, він, натомість, піддав сумніву адекватність самої постановки подібної проблеми сьогодні. На його думку, ефективність певних наукових міркувань із даної галузі залежить від валідності та релевантності останньої суспільно-історичним запитам тієї чи іншої доби. Оскільки ж сьогоні відсутня  функціональна ефективність предметних досліджень із філософії релігії, оптимістичною та позитивною стратегією для філософів релігії залишається здійснення досліджень із історії філософії релігії. (більше…)

Виступ. Сарапін Олександр Васильович. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

К.філос.н., доцент кафедри релігієзнавства КНУ імені Т.Шевченка Сарапін Олександр Васильович у тезовому викладі прослідкував 3 причини ототожнення та 10 критеріїв розрізнення філософії релігії та релігійної філософії. (більше…)

Виступ. Филипович Людмила Олександрівна. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

Д.філос.н., проф., завідувач відділом ВР ІФ НАНУ Филипович Людмила Олександрівна сконцентрувала свій виступ на світовому досвіді інституційної демаркації між світськими та релігійновмотивованими дослідниками. (більше…)

Хмаринка позначок