Філософія релігії в Україні

Archive for Квітень, 2010

Філософія релігії в Україні: на кордоні між апологією та запереченням (спростуванням) релігії (філософії релігії).

Горкуша О., к.філос.н., наук.співр. ВР ІФ НАНУ

Філософія релігії в Україні: на кордоні між апологією та запереченням (спростуванням) релігії (філософії релігії).

Виступ на 1-му Круглому столі із Філософії Релігії в Україні “Філософія релігії в сучасній Україні як індикатор трансформаційних процесів суспільного буття релігії” (5 березня 2010, Київ).

Філософія релігії в сучасній Україні знаходиться в надзвичайно скрутному становищі. Сумніву піддається сама необхідність існування такої галузі та змістовне наповнення досліджень із філософії релігії, що здійснюються в сучасній Україні. Сумніву піддається легітимність наявних досліджень із філософії релігії в методологічному та практичному плані.
Така ситуація, на мою думку, є співголосною із ситуацією загальної світоглядної розгуби сучасного світу та гуманітаристики. Водночас вона провокує необхідність актуалізації філософії релігії самими мислителями, які вважають себе причетними до цієї галузі.
Така ситуація є похідною від принципової невизначеності самого предмету нашого дослідження. У щонайзагальнішому осмисленні ми помічаємо принаймні два протилежні підходи до предмету філософії релігії: уніфікаційний, який спирається на переконання в наявності деякого культурно-соціального феномену, що ми називаємо релігією, який, однак, може існувати у різних формах та трансформуватися залежно від контексту; та констатативний, який фіксує наявність безлічі різноманітних феноменів або ж культурно-суспільних варіацій, які ми умовно позначаємо збірним поняттям «релігія». І у цих двох підходах також спостерігаються поляризаційні тенденції суспільно-світоглядних пошуків сучасності.   (більше…)

Теология, религиоведение, философия и феноменология религии как различные областии иследования религии

Хенрик Хоффманн
Институт религиоведения Ягеллонского университета (Краков, Польша)

Теология, религиоведение, философия и феноменология религии
как различные областии иследования религии

Текс  надано Хенріком Хоффманном для  публікації на нашому ресурсі. Авторство Хенріка Хоффманна. При використанні – посилання обов,язкові.

Проблема статуса как теологии, философии религии, так и феноменологии религии, вызывала и продолжает вызывать многочисленные противоречивые суждения в религиоведении. Существует также спор относительно взаимоотношений этих наук друг с другом. Ведущим специалистам религиоведам до сих пор не удается достичь взаимопонимания, несмотря на то, что предпринимаются многочисленные попытки с разнобразных сторон. (більше…)

Філософія релігії як «буття на межі» філософії і релігії

Михайло Черенков. д.філос.н.

Філософія релігії як
«буття на межі» філософії і релігії

За наслідками Першого Круглого столу із Філософії релігії. При використанні – посилання обов,язкові.

Українське релігієзнавство вже відбулось як самостійний комплекс наукових дисциплін з цілою картою власних дослідницьких територій. Однак залишається актуальною проблема демаркації кордонів, взаємин із суміжними проблемними полями. Історія, соціологія, психологія є близькими зовнішніми сусідами, і в той же час мають внутрішній вплив, своїх прибічників, свої методологічні школи всередині релігієзнавства. Власне, релігієзнавство як наука сформувалося на основі синтезу названих методологій, які застосовувались до нової області досліджень.
Подвійність автономного статусу та синтетичної природи найбільш очевидно виявляється у відносинах релігієзнавства та філософії. Релігієзнавство відноситься до філософських наук, але обстоює власну автономію, використовуючи філософію лише у випадках, зумовлених власними інтересами. Взаємини релігієзнавства з філософією складніші у порівнянні з іншими гуманітарними науками: прагнення до автономії першої конфліктує з універсалістськими амбіціями останньої. Виходом з цієї апорії може бути така інтеграція знань, в якій релігієзнавство отримає рецепцію філософської культури, а в масиві філософських знань відкриються нові, релігійні виміри.  (більше…)

Хмаринка позначок